Unga entreprenörer – Afrikas framtid
Överallt i Afrika ser man barn och ungdomar. I de flesta länder söder om Sahara är omkring hälften av befolkningen under 18 år! Varje år lämnar miljontals ungdomar skolan för att på något sätt försörja sig och sina anhöriga. Arbetsmarknaden är rejält begränsad vilket gör att ungdomsarbetslösheten blir mycket hög och en stor del fastnar i fattigdom och tappar framtidstron.
NavPartners är en ideell biståndsförening med visionen att se tusentals av unga afrikaner återfå framtidstron och en vilja till att bidra till utvecklingen av starka, rättvisa och demokratiska samhällen. Utvecklandet av entreprenörer är en nyckel till denna utveckling. För att detta skall kunna ske behöver de unga utrustas med kunskap om hur man startar och driver företag och utveckla sin entreprenöriella förmåga, kreativitet, tillit till sig själv och andra, samarbete och initiativkraft.
- Sedan tio år tillbaka har vi fått vara med och få igång entreprenörsutbildningar i Kenya och Elfenbenskusten, säger Per Olof Edström, grundare av NavPartners.

I Kenya har hittills ca 1 600 unga kenyaner utbildats sedan 2000 och i Elfenbenskusten har över 300 utbildats sedan 2007. Detta har resulterat i många nya eller vidareutvecklade företag. De senaste åren har närmare hälften av alla som utbildats engagerat sig i företagande eller utvecklat en redan pågående affärsverksamhet. Dessa företag har också gett arbetstillfällen till ytterligare personer förutom entreprenörerna själva och därmed till försörjning till många utsatta hushåll.
- Nu är initiativ till nya entreprenörsutbildningar på gång i flera andra afrikanska länder, t.ex. Burkina Faso och Congo Brazzaville och Kamerun, säger Per-Olof.

NavPartners huvudinriktning är att skapa förutsättningar för unga människor i Afrika att försörja sig själva och andra genom att starta och utveckla företag. De arbetar också för att motverka spridning av hiv och aids samt att lindra sjukdomens sociala och ekonomiska effekter. I samtliga projekt stärks människor till entreprenörskap, delaktighet och socialt ansvarstagande.
- Vi samarbetar med lokala initiativ och organisationer som växer fram ur det kristna nätverket Navigatörernas arbete i Afrika. Tillsammans arbetar vi för att människor långsiktigt skall kunna ta sig ur fattigdom, säger Per-Olof.

Idag stöder NavPartners projekt i Kenya, Uganda och Elfenbenskusten och på sikt räknar de med att arbeta i ytterligare några afrikanska länder. Projekten finansieras normalt till 90 procent genom bidrag från Sida och tio procent genom gåvor från enskilda personer, företag och organisationer i Sverige. De initiativ föreningen stödjer skall med tiden kunna drivas utan huvudsaklig finansiering från utlandet.

NavPartners

Bransch:
Utveckling

Telefon: 031-277014
Fax: 031-277014


Email:
per-olof.edstrom@navpartners.se

Hemsida:
www.navpartners.se

Adress:
NavPartners
Skrittgatan 6D
43132 Mölndal

| 13 SENASTE FÖRETAGEN